Neem contact op

We staan u graag te woord

MVO / Milieu

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

MTS Euro Products BV heeft al bijna tien jaar het ISO 9001-certificaat. Dit is een normering voor het kwaliteitsmanagementsysteem, wat weer een belangrijk instrument is voor de besturing van onze bedrijfsactiviteiten. Hierdoor kunnen wij díe producten en diensten leveren waarmee onze klanten tevreden zijn. Wij proberen continu onze bedrijfsprocessen, dienstverlening en kwaliteit te verbeteren en schade aan het milieu tot een minimum te beperken.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Onze organisatie heeft altijd al veel aandacht besteed aan MVO. Daarvoor hebben wij de missie ‘The clear and green solution’ in het leven geroepen. MVO, duurzaamheid en het milieu vormen een rode draad in onze bedrijfsvoering. In alle bedrijfsprocessen houden wij zoveel mogelijk rekening met de ecologische, sociale en economische omgeving. MTS Euro Products BV is in het bezit van het MVO-certificaat van de MVO-wijzer. Deze certificering is volledig gebaseerd op ISO 26000 en wordt periodiek meegenomen in onze interne en externe audits.

MILIEU

MTS Euro Products BV werkt actief mee aan een duurzame samenleving, onder andere door de milieuprestaties continu te verbeteren. Schadelijke effecten voor het milieu proberen we te voorkomen of tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door de in- en verkoop van producten met een Europees Ecolabel en/of FSC-keurmerk, en een optimaal beheer van de afvalstromen.
In onze kwaliteitsplanning besteden we veel aandacht aan milieumanagement. Er worden met de regelmaat van de klok doelen gesteld die later steevast geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden. Zo stimuleren we onze samenwerkingspartners en medewerkers om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden op dat terrein.  Sinds 2013 is ons milieumanagementsysteem voorzien van het ISO 14001 certificaat.

FSC-KEURMERK en EUROPEES ECOLABEL

Het FSC-keurmerk garandeert dat de grondstoffen voor papier uit verantwoord beheerde bossen komen. Het Europees Ecolabel is hét milieukeurmerk van de Europese Unie voor non-foodproducten en -diensten. Naast grondstoffen uit verantwoord beheerde bossen gaat het daarbij ook om het gebruik van minder chemicaliën, energiebesparing, uitstootvermindering en afvalbeheersing. Wij zijn er trots op dat een groot deel van ons productaanbod inmiddels de groene bloem van het Europees Ecolabel draagt en doen er alles dat aantal producten verder uit te breiden.

Schermafbeelding 2014-10-16 om 17.32.05    

The Clear and Clean Solution